A koronavírus járvány miatt intézkedések miatt idén nem tarthatják meg Tokajban sem a városnapot. A tervek szerint, ha a korlátozások enyhűlnek, tavasszal pótolják az elmaradt ünnepséget. Posta György polgármester ünnepi köszöntőjét pedig itt olvashatják. Kedves Tokajiak! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Higgyék el nekem, sokkal boldogabb lennék, és sokkal jobban érezném magam, ha mondandómat személyesen, a Magyar Kultúra Napja, a Himnusz születésnapja, Tokaj Város Napja alkalmából rendezett városi ünnepségünkön mondhatnám el. Sajnos nem tehetem, mert a pandémia ebben megakadályoz bennünket. Nem ünnepelhetünk együtt. Nem élvezhetjük magyar kultúránk néhány, az ünnepségen megjelenített elemét, nem lesz részünk a „katarzissal gyógyulás” közös élményében. Nem találkozhatunk a Tokaji Írótábor képviselőivel, nem kaphatunk tőlük – mint közel két évtizede minden alkalommal ezen a napon - a részünkre juttatott szellemi, kulturális adományból. Nem köszönthetjük személyesen a városunkban kimagasló munkát végző, elismerésreméltó tevékenységet nyújtó személyiségeket, nem örülhetünk együtt kitüntetettjeinkkel, és az aktív életüket befejező, nyugdíjba vonuló tokajiakkal. Most érezzük csak igazán, mit jelent az együttlét, a találkozás, a közös ünnep hiánya. (Remélem a vírushelyzet enyhülése hamarosan lehetővé teszi ennek a pótlását.) Bármilyen nehézségeket is hagyott ránk az elmúlt esztendő, most egy új évet kezdünk. Nem kezdhetjük letargikus állapotban! Mi is jelenthetne leghamarabb vigaszt, mint nemzeti imánk, a Himnusz. Kezdhetjük az alkotóval, Kölcsey Ferenccel, az önmagát, testi gyengeségeit, betegségeit legyőző emberrel. A Himnusz megírásával olyan rendkívülit alkotott, hogy az azóta a versről keletkezett - ma már kisebb könyvtárat megtölteni képes - elemzés, kritika, méltatás nem tudott fogást találni rajta, bármely korban született is. Tartalmában, szerkezetében, arányaiban, képeiben, szóhasználatában egyszerűen kikezdhetetlen, tökéletes! Ugyanezt mondhatjuk Erkel Ferenc zenéjéről is. Szövegében és zenéjében így válhatott a Himnusz államiságunk, nemzeti létünk olyan szimbólumává, mint a Szent Korona, a nemzeti címer, vagy az országzászló. A Himnusz reprezentálja leginkább a magyar nemzet egységét, múltját, küldetéstudatát, de reménybeli jövőjét is. Amikor a Himnuszt énekeljük lélekben felfelé, de szemünkkel előre tekintünk. Szövege és dallama átvezet bennünket múltunkból - a jelenünkön át - a jövőbe. A versimádságunk által épített föld és ég közötti híd segítségével jön létre az a szellemi-lelki közösség, amit magyarságnak, magyar nemzetnek tekintünk és hívunk. Mi magyarok nagyon sokfélék vagyunk, de összekötnek minket Kölcsey Ferenc sorai, amelyekkel mindannyian jókedvet, bőséget és víg esztendőt kérünk magunknak, egymásnak, hazánknak. Ahogy a Himnusz szövege és zenéje összeköt bennünket, úgy köt össze magyar kultúránk. Az a magyar kultúra, amit őseinktől kaptunk, amit őrzünk, művelünk, fejlesztünk, és amit átörökítünk utódaink számára. A magyar nyelv, a magyar zene és tánc, a magyar organikus építészetet, a művészetek más ágazataiban megfogalmazódott magyar sajátosságok, a magyar tudomány és oktatás eredményei és módszerei, amikkel beilleszkedünk a világba. Ebben a kultúrában gyökerezik a pandémiát legyőzni hívatott vakcina előállításához szükséges tudás is. Mint annyiszor már a történelem során, most is a magyar kultúrában nevelkedett szellem mozdítja elő a világ fejlődését, járul hozzá az emberi lét védelméhez, kiteljesedéséhez. Talán ez az egyetlen momentum is elég ahhoz, hogy ne veszítsük el optimizmusunkat, jövőbe vetett hitünket. Tokaj Város Napjáról is optimista hangulatban kell megemlékeznünk. Bizonyára mindenki előtt ismert az a kormányprogram, amelynek során közel 150 milliárd forintos fejlesztés történik majd Tokaj-Hegyalján. Ez a program városunkban is nagyhorderejű változásokat indít el. Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék – ezek legnagyobb része már sajtónyilvánosságot kapott – nyugodtan ki merem jelenteni, hogy néhány éven belül Tokaj is szintet lép. Hasonló változás indult el a Tokaji Írótábor életében is. Remélem a járvány visszahúzódása, megszűnése után már ebben az évben megtapasztalhatjuk ezt. A tervezett változtatások, programok ismeretében merem ezt ilyen határozottan kijelenteni. Kedves Tokajiak! Ezen a számunkra oly kedves napon és ünnepen ezt az optimista hangulatot szeretném Önök felé közvetíteni, szívem szerint még sugározni is. Le fogjuk győzni a járványt, úrrá leszünk a nehézségeken! Több mint ezeréves történelmünkből és kultúránkból erőt és hitet merítve vállaljuk a munkát, a világépítésben való aktív és cselekvő részvételt. Ehhez adjon az Isten nekünk békét, kitartást és egészséget!

Posta György polgármester