Alaptevékenységet meghatározó kötelező feladat-csoport Ügytípus megnevezése, közvetlen elérhetősége Felhatalmazó jogszabályok
    A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
    A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 SZMSZ 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Részletek »  
Költségvetés Költségvetési rendelet megalkotása 1991. évi XX. tv. 138. § (1) b), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §
  Költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása 1991. évi XX. tv. 138. § (1) k), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) c) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. 10. §
  A pénzmaradványról szóló rendelet megalkotása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5)
  Önkormányzati szintű évközi beszámoló, időközi költségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés készítése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 108. § (2)
  Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. §
  Számlavezető pénzintézet megválasztása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. §
  Címzett- és céltámogatások igénylése 1991. évi XX. tv. 138. § (1) h), 1992. évi LXXXIX. tv. , 19/2005. (II. 11.) Korm. rend.
  Helyi önkormányzati költségvetési szervek irányítása, felügyelete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8-9. §
  Megállapodás megkötése a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv 80. §
Adó magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos hatósági feladatok (adókivetés, adóellenőrzés, adóvégrehajtás, adómérséklés és fizetéskönnyítés) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 15/2015. (IX. 24.) számú rendelete: A helyi adókról. Részletek »Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
  Gépjárműadóval kapcsolatos hatósági feladatok (adókivetés, adóvégrehajtás, adómérséklés és fizetéskönnyítés) A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;
  Idegenforgalmi adóval kapcsolatos hatósági feladatok (bevallások gépi rögzítése, adóellenőrzés, adóvégrehajtás) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, Az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;
  Talajterhelési díj beszedésével kapcsolatos hatósági feladatok (bevallások gépi rögzítése, adóellenőrzés, adóvégrehajtás) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, 16/2015. (IX. 24.) számú rendelete: A talajterhelési díj szabályairól. Részletek » Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
   Adóigazolás kiállítása Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
  Magánfőzött párlat bevallására, illetve desztillálóberendezés megszerzésének bejelentésére vonatkozó hatósági eljárás Jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény
Szociális ügyek Települési támogatások 1993. évi III. törvény; 4./2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet a szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Részletek »
  köztemetés 1993. évi III. tv.; 4./2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet a szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Részletek »
  temetési segély 1993. évi III. tv.; 4./2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet a szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Részletek »
  hatósági bizonyítvány 1993. évi III. tv.
  szépkorúak köszöntése 255/2008.(X.21.) korm. rend.
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1997. évi XXXI. tv.
  halmozottan hátrányos helyzet megállapítása  1997. évi XXXI: tv.
Kereskedelmi ügyek vásár, piac ellenőrzése A vásárokról szóló 55/2009.(III. 13.) Korm. rendelet
  üzletek nyilvántartásba vétele, működési engedélyek kiadása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX. 29.)Korm.rend. 2005. évi CLXIV. tv.
  szálláshely szolgáltatók nyilvántartásba vétele 239/2009. (X.20.) Korm. rend.
  rendezvénytartási engedélyek kiadása, ellenőrzése 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
  telepengedély nyilvántartásba vétele, ellenőrzése 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet
  nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet
Általános Igazgatási ügyek Adó és értékbizonyítvány 1990. évi XCIII. törvény,149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2010.évi XXXVIII. törvény
  Birtokvédelem 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 2013. évi V. törvény (Ptk.) 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet
  Hagyatéki eljárás 2010.évi XXXVIII. törvény 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet
  Lakcímfiktiválás 1992. évi LXVI. törvény 146/1993. (X.26.) Korm. rend.
Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi kivonatok kiadása 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Állampolgársági ügyek 1993. évi LV. törvény, 125/1993. (IX.22) Kormány rendelet
  Haláleset anyakönyvezése 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Hatósági bizonyítvány kiadása 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Névváltozási ügyek 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Névadó 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Otthon születés anyakönyvezése 2010. évi I. törvény 32/2014. (V.19.) KIM rend.
  Tanúsítvány / BÉT külföldön, házasságkötés külföldön 1993. évi LV. törvény, 125/1993. (IX.22) Kormány rendelet
  Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  Cím-nyilvántartás 1992. évi LXVI. törvény 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet
  Adatszolgáltatás 1992. évi LXVI. törvény 146/1993. (X.26.) Korm. rend.
  Lakcímnyilvántartási feladatok 1992. évi LXVI. törvény 146/1993. (X.26.) Korm. rend.
 Lakosságszolgálat Hirdetmények kezelése 2004. évi CXL. törvény
  Lakásépítési kedvezmény, és fiatalok otthon-teremtési támogatása igénybevételéhez nyújtandó igazolás 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet
  Talált tárgyak kezelése 2013. évi V. törvény (Ptk.)
Helyi közutak, közterek és parkok fenntartása    
  Fakivágás 346/2008 (XII.30.) Korm. Rend.
  Fasorok fenntartása  
  Közútkezelői hozzájárulás A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és végrehajtási rendeletei
  Parkfenntartás  
  Tulajdonosi hozzájárulás A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és végrehajtási rendeletei
  Utak, járdák burkolathibáinak javítása A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és végrehajtási rendeletei
  Utcanévtáblák kihelyezése 20/2015. (XII. 11.) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
Vagyon ügyek Ingatlanvagyon kataszter folyamatos vezetése, valamint OSAP alapján a kataszterből adatok szolgáltatása 1991. évi XXXIII. törvény 42. § 147/1992.(XI.6.)Korm. rendelet
  Nettó ötmillió forint feletti szerződések nyilvántartása 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/3. pont
  Lakásgazdálkodás 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 6/2012. (VI.1.) a Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
  Helyiséggazdálkodás 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 6/2012. (VI.1.) a Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
Nevelés óvodai nevelés a nemzeti köznvelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  közétkeztetés a nemzeti köznvelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
    a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény
Közművelődés kulturális és közművelődési igények kielégítése A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
Sport sporttevékenység feltételeinek megteremtése, tömegsport támogatása, sportegyesületekkel együttműködés a sportról szóló 2004. évi I. törvény
Belső kontrollrendszer Belső kontrollrendszer 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  Belső ellenőrzés 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól