Tisztelt Kérdező!

2023. december 14-én a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés megkeresésére a kérésének megfelelően az alábbi tájékoztatást adjuk:

Posta György polgármesterhez intézett kérdéseire adott tájékoztatásunk:

 1. Felelős tervező Major Ferenc KÉ-K/15-0229, VZ-TEL/15-0229

Műszaki ellenőr: Gonda Péter ME-KÉ-01-14801, ME-M-01-64717, Horváth Tamás ME-VZ-05-50532

A teljesítési igazolást aláíró személyek: Posta György polgármester, Rozgonyi István polgármester, H.Q.C Mérnökiroda Kft képviseletében Horváth Tamás ügyvezető és Gonda Péter műszaki ellenőr

2.         Tokaj Város Önkormányzata nem kapott szakértői véleményt.

3.         A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 3838 jelű összekötő út károsodott szakaszának helyreállításának tervezését és engedélyezését rendelte el az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Közútnál. A hatóság számára a terv 2023. december 31-ig benyújtásra került. Az eljárás ideje 55 nap, várhatóan 2024. márciusában emelkedhet jogerőre. A kivitelezés jogerős építési engedély birtokában és forrás biztosítása esetén kezdődhet.

4.         A Tokajban működő háziorvosi ügyelet megszüntetéséről az egészségügyi államtitkárság döntött.  Az Önkormányzat a működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosította, ennek ellenére született meg a döntés. A működtetéshez szükséges tárgyi feltételek jelenleg is rendelkezésre állnak, ezért is tudta idényszerűen az ellátást újra indítani az Országos Mentőszolgálat július, augusztus hónapban.

5.         Dr. Lengyel Mónika helyett 2024. január 1. napjától tartós helyettesítéssel Dr. Kaszás Krisztina Edda látja el a körzetet. A praxis továbbra is Dr. Lengyel Mónika tulajdona, az eladására az Önkormányzatunk nincs ráhatással.

Jelenleg mindkét körzet fogorvosa biztosított.

6.         Az önkormányzat nem tervezi semmilyen szakrendelés megszüntetését. Átmenetileg előfordulhat, hogy bizonyos szakrendelés szünetel - mint pld. most a belgyógyászat - mert a belgyógyász szakorvos megszüntette a szerződését és jelenleg még nem talált másik szakorvost az intézmény. 

7.         A zöldfelületek fenntartása, karbantartása 2011. évi CLXXXIX. törvény  Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdése alapján önkormányzati feladat. Megállapodással nem rendelkezünk. Tulajdoni viszonyok szerint az úttest a Magyar Közút Nonprofit Kft. tulajdonát képezi. Az úttesten kívüli részre az épített járda, kerékpárút és kialakított zöldsáv az Önkormányzaté ezért a mi feladatunk annak tisztán tartása.

A lakott terület kezdetének jelzéséhez két feltétel szükséges:

 • járda
 • közvilágítás megléte

Országos közút esetében a forgalmi rendet a közútkezelő határozza meg. Jelen esetben is ez  a szerv határozta meg a településtábla helyét.

8.         Belterületi kerékpárutakra fordított költség nincs elkülönítve a költségvetésben, az egyösszegben szerepel a többi belterületi útra fordított kiadással.

Májer János alpolgármester úrhoz intézett kérdései:

Tisztelt Kérdező!

Megtisztelő, hozzám intézett kérdéseire, az alábbiak szerint válaszolok.

1./        Az áruházlánc, akivel a város tárgyal nem közepes áruválasztékú áruház. Filozófiájában az van megfogalmazva, hogy 15.000 /fő /város alatti településeken nem nyitnak üzletet. Miután a lakosság döntő többsége ismeri ezt az áruházláncot, nagy örömmel fogadnánk, ha a beruházást támogatná a Pláza Bizottság. Amennyiben megszületik a döntés, 2024-ben elkezdődik az építkezés.

2./        Társadalmi megbízatásban látom el alpolgármesteri feladataimat, munkaköri leírással nem rendelkezem.

3./        Ez az MVM-től és a városi költségvetéstől, valamint a képviselő testülettől függ.

4./        A belterületi közútfejlesztési pályázatunk elutasításra került TOP-Plusz -1.2.3-21-BO1-2022-00045. Gőzerővel dolgozunk forrás felkutatásában az alábbi utak tekintetében:

 • Terebes utca
 • Petőfi utca
 • Szabadság utca
 • 1084 hrsz (Kis-Hunyadi u.)
 • Bodnár- köz
 • Dienes utca
 • Esze Tamás utca
 • 1752 hrsz. sz. út ( Kodály-Deák utat összekötő út)
 • Jókai út
 • Malom utca
 • Jókai köz

5./        Az épület magántulajdonban van. A  befektető a multifunkcionális koncepcióját még nem ismertette a város képviselő-testületével, arról van tudomásunk, hogy a tervezés folyamatban van.

6./        Amikor elkészülnek az engedélyes tervek akkor fogjuk nyilvánosságra hozni.

7./        A forgalomszabályozási terv elkészült, a képviselő testület első olvasatban megtárgyalta, januárban lesz erről még egy egyeztető tárgyalás.

8./        A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények a tervezéskor hatályos Útügyi Műszaki Előírások és érvényes útépítési engedély alapján kerültek megépítésre. Ezen felül a kiviteli tervek ITM Tervzsűri bírálattal és Közúti Biztonsági Audit jóváhagyással rendelkeztek. A kerékpárút nyomvonala alatt és mellett elhelyezkedő közművek miatt, a 3838.j. közút megvilágítási szolgáltatási színvonalának megtartása érdekében csak a jelentős forgalmi akadályt képező, a tervezett burkolat közepe környezetébe eső oszlopok kerültek áthelyezésre, a szükséges költségtakarékossági elvárások figyelembevételével.

9./        A felszedett kő a Tokaji Városüzemeltető telephelyén található.

Maradok tisztelettel:

Májer János

Molnár Tibor képviselőhöz intézett kérdésekre adott tájékoztatás:

1.         Azt írtam, hogy jobbára magánterületet érint a kerékpárút, nem azt, hogy minden terület magántulajdon. A Fesztiválkatlan előtti terület állami tulajdon ÉMVIZIG kezelésben áll. Attól, hogy egy terület az állam tulajdonában van még nem azt jelenti, hogy az oda tartozó szervezetek egymás feje fölött átnyúlva rendelkeznek a másik szerv kezelésében lévő területtel. A Horgonyt Étteremtől a Kereskedelmi Iskoláig magánterületek mellett halad el a kerékpárút. Ez egy lényegesen hosszabb szakasz, mint a Fesztiválkatlan előtti terület. Tehát nem állítottam valótlant mikor arról írtam, hogy jobbára magánterület.

2.         A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények a tervezéskor hatályos Útügyi Műszaki Előírások és érvényes útépítési engedély alapján kerültek megépítésre. Ezen felül a kiviteli tervek ITM Tervzsűri bírálattal és Közúti Biztonsági Audit jóváhagyással rendelkeztek. A kerékpárút nyomvonala alatt és mellett elhelyezkedő közművek miatt, a 3838.j. közút megvilágítási szolgáltatási színvonalának megtartása érdekében csak a jelentős forgalmi akadályt képező, a tervezett burkolat közepe környezetébe eső oszlopok kerültek áthelyezésre.

Fentiek alapján elmondható, hogy több okból nem lehetett a lámpatesteket nagyobb távolságba helyezni. Az előírások alapján meghatározott beeső fény mértékét biztosítani kell a forgalom szempontjából. Ha távolabb helyezik akkor ez nem valósul meg és így nem felel meg az előírásoknak. A másik ok, hogy a kerékpárút belső oldalán lévő közművekre nem építhették rá az oszlopokat. A harmadik oka a magánterületek érintettsége. Példaként említem a Rakamaz belterületi kerékpárutat, ahol nagy számban található az út tengelyében közvilágítási oszlop és főként dupla ,,A” oszlop. Semmilyen problémát nem okozott a kerékpáros közlekedésben pedig azok veszélyesebbek, mint a kérdésben említett lámpatestek.

Az Ön által felvetett szakaszon az elmúlt évben jelentős kerékpáros forgalom haladt át. Köztük a nagy népszerűségnek örvendő és több száz fő részvételével megtartott bringa piknik. Egyetlen jelzés sem érkezett az Önkormányzathoz, hogy a kérdéses lámpatestek miatt probléma adódott volna. 

Tisztelettel:

Posta György                                                                                     Péterné Ferencz Zsuzsanna

 polgármester                                                                                                     jegyző

 

 

20231214_kozmeghallgatas_kerelem1_másolat.jpg

 

20231214_kozmeghallgatas_kerelem2_másolat.jpg20231214_kozmeghallgatas_kerelem3_másolat.jpg