top plusz logo

Tokaj Város Önkormányzata rendelkezik Integrált Területfejlesztési Stratégiával, amelyben tematikus célként jelenik meg a város közműveinek és védőműveinek fejlesztése, jelen projekt ezen cél megvalósításához kíván hozzájárulni a csapadékvíz okozta károk megfékezésével, enyhítésével.

A fejlesztés műszaki tartalma:

Bodrogkeresztúri út és térsége (1. sz. tervezési terület)

Binét árok, Hegyalja utca térsége (2. sz. tervezési terület)

A Kopasz-hegy felől érkező csapadékvizek a Tokaj-Bodrogkeresztúr közötti főúton és az út és hegy közötti lakóházaknál elöntést okoznak. Ezért szükséges a 7-0-0, 7-1-0 jelű ágak TB 40/70/50 ill. TB60/70/50 burkolt árokrendszer rekonstrukcióját megépíteni a 3838. sz. állami közút 593 hrsz-ú és 1541/1 területén, az út déli oldalán a meglévő útárok helyén. A Bodrogkeresztúri úton (3838 sz. út 6+804 km szelvény) meglévő átereszt szükséges átépíteni.

A Binét árok valamikor a Vasútállomást védő árokrendszerhez tartozott, a hegyről lejövő vizek elleni védelemként épült ki a Binét árok mesterséges csatornaként. Állami tulajdonú csatorna, vagyonkezelője a MÁV Zrt., Tokaj Város Önkormányzata végzi az üzemeltetési feladatokat.

A fejlesztés várható eredményei:

Fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 1132 méter

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság: 1200 fő

Kedvezményezett neve:

Tokaj Város Önkormányzata

A fejlesztés címe:

Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése III. ütem

Projektazonosító:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00095

A szerződött támogatás összege:

249 913 266 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100 %

A projekt kezdete:

2022.10.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2024.12.31.