Tevékenységek és működés

1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

 

Alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:

 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

 

 1. az alapfokú neveléshez és oktatáshoz kapcsolódva az alapfokú művészetoktatás,
 2. a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő kiskorúak oktatása segítésével, az alap
  és középfokú iskolai tanulók képesség-, tehetség-, tovább személyiség vizsgálatával
  és fejlesztésével, valamint pedagógiai tanácsadással kapcsolatos szolgáltatás
  (általános megnevezéssel: nevelési tanácsadás),
 3. középfokú oktatási és kollégiumi intézmény fenntartása,
 4. bentlakásos ápolást és gondozást nyújtó intézmény fenntartása,
 5. járóbeteg szakellátás biztosítása,
 6. idegenforgalmi feladatok ellátása.

 


 

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

 

Igazgatási iroda

Igazgatási ügyek:

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésével, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezéssel kapcsolatos, kötelezően használandó letölthető nyomtatványok>>

Szociális ügyek:

Letölthető nyomtatványok:

Okmányirodai ügyek

Letölthető nyomtatványok:

 

Gazdálkodási iroda

Adóügyek:

Letölthető nyomtatványok:

NYILATKOZAT az adómentességre jogosító tartózkodásról

2015. évi iparűzési adóbevallás – Kitöltési útmutató
2013. évi iparűzés adóbevallás

Építésügyi hatósági eljárások:

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentő lapok:

 


 

3. Közszolgáltatások:

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 


 

4. Adatbázisok, nyilvántartások:

Telepengedélyek nyilvántartása

Szálloda, panzió, kemping nyilvántartása

Nem üzleti célú szálláshely nyilvántartása

Egyéb szálláshely nyilvántartása

Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 1997
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 1998
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 1999
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2000
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2001
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2002
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2003
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2004
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2005
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2006
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2007
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2008
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2009
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2010
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2011
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2012
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2013
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2014
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2015
Bejelentéshez kötött tevékenység NYT 2016

Vásár, piac nyilvántartása 2016

Zenés, táncos rendezvények NYT 2016


 

5. Nyilvános kiadványok:

Fejlesztési tanulmány


 


 

7. Az Önkormányzat által kiírt pályázatok:

 


 

8. Tanulmányok az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban:

– Fenntartható Energia Akcióterv
Az első Nemzeti Fejlesztési Terv hatásai és eredményei 10 kistérségben
Szolgáltatástervezési koncepció Tokaj és környéke településeinek kistérségében
Családbarát munkahelyek és települések kialakítása


 

9. Közérdekű adatok igénylése:

Szabályzat közérdekű adatok megismerésére

1. számú melléklet (a Polgármesteri Hivatal dokumentumtárában található)
2. számú melléklet
3. számú melléklet

 


 

10. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés, adatszolgáltatás:

A önkormányzat államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2008. évi összefoglaló adatai

A önkormányzat államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2007. évi összefoglaló adatai
– Az Önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2009. évi összefoglaló adatai II/I
– Az Önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2009. évi összefoglaló adatai II/II

– Iktatot ügyiratok száma 2009-ben
– Iktatott ügyiratok száma 2010-ben
– Iktatott ügyiratok száma 2011-ben
– Iktatott ügyiratok száma 2012-ben
– Iktatott ügyiratok száma 2013-ban

 


 

11. Rendeletek jegyzéke

1. 1/1990. (XI.21.) számú rendelete:
A díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról.
Részletek »

2. 2/1990. (XI.21.) számú rendelete:
A “Tokaj Városért” kitüntetés alapításáról.
Részletek »

3. 15/2015. (IX. 24.) számú rendelete:
A helyi adókról.
Részletek »

5. 8/1994. (IV.20.) számú rendelete:
Személyi tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.
Részletek »
6. 17/1996. (XII.30.) számú rendelete:
Az építészeti értékek helyi védelméről.
Részletek »
7. 19/1996. (XII.30.) számú rendelete:
A közterület-felügyeletről.
Részletek »
8. 20/1997. (XII.01.) számú rendelete:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
Részletek »
9. 10/1998. (VI. 8.) számú rendelete:
A mezei őrszolgálat létesítéséről.
Részletek »
10. 16/1998. (IX. 29.) számú rendelete:
Az adósságkezelés címén nyújtható szociális támogatásokról.
Részletek »
11. 7/1999. (VI.23.) számú rendelete:
Az ár- és belvíz által a személyi tulajdonú lakóépületekben okozott károk enyhítéséről.
Részletek »
12. 6-2012. (VI.1.) számú rendelete:
a Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
Részletek »
13. 9/2001. (IV.18) számú rendelete:
Tokaj Város kötelező közművelődési önkormányzati feladatairól.
Részletek »
14. 5/2002. (II.14.) számú rendelete:
A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről.
Részletek »
15. 5/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet a az önkormányzati képviselők, az állandó bizottságok tagjai tiszteletdíjáról
Részletek »

16. 11/2002. (III.27.) számú rendelete:
Az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről.
Részletek »
18. 12/2003. (VIII.27.) számú rendelete:
A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról.
Részletek »

19. 16/2015. (IX. 24.) számú rendelete:
A talajterhelési díj szabályairól.
Részletek »

20. 14/2004. (VII.7.) számú rendelete:
Környezetvédelmi alap létrehozásáról.
Részletek »
21. 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet
Az államháztartáson kívüli támogatás átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló rendelet
Részletek »

22. 10/2005. (VI.1.) számú rendelete:
A vásár- és piactartásról.
Részletek »

23. 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Részletek »

24. 11/2006. (III.29.) számú rendelete:
A települési lakóingatlan fajták átlagértékeiről a luxusadó megállapításához.
Részletek »
26., 15/2007. (IX.26.) számú rendelete:
Tokaj Város Önkormányzat 2005-2010 évekre vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotása.
Részletek »

27. 4/2008. (III.20.) számú rendelete:
A helyi parkolás szabályozásáról és a telken belüli személygépkocsi elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról
Részletek »
28. 9/2008. (IV.17.) számú rendelete:
A Világörökségi Tervtanács előzetes véleményezéséhez kötött építési tevékenységekről
Részletek »
29. 4./2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
a szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
Részletek »
30. 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról
Részletek »

31., 18/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet:
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Részletek »

32. 7/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület használatról
Részletek »

33. 7/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet
Részletek »

34. 13/2016. számú számú rendelete:
A sportolói ösztöndíjról szóló rendelet.
Részletek »

36. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról
Részletek »
37. 19/2005. (X.26.) számú rendelete:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos önkormányzati feladatokról
Részletek »
38. 1/2011. (II.03.) számú rendelete:
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Részletek »
40. 2010. évi rendeletek jegyzéke
Részletek »
41. 2011. éve rendeletek jegyzéke
Részletek »
42. 6/2016 (IV.1.) számú rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
Részletek »

43. 20/2015. (XII. 11.) számú rendelete
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
Részletek »

44. 8/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet
Részletek »
45. 11/2005. (VI.1.) számú rendelete
A Tokaj, illetve a tokaji név használatáról
Részletek »
46. 11/1991. (XI.27.) sz. rendelete
A városi címer és zászló használatáról
Részletek »

44. 8/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet
Részletek »

49. 5/1998. (III.17.) számú rendelete
A növények telepítési távolságáról
Részletek »
50. 15/2001. (VIlI.29.) számú rendelete
A parlagfű irtásáról
Részletek »
51. 9/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Részletek »
54. 9-2012. (VI.29.) számú rendelete
A Gyémánt Diploma Díj alapításáról
Részletek »
55. 11-2012. (IX.28.) számú rendelete
A köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezmények feltételeiről
Részletek »

57. 5/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
Részletek »

58. 8/2016. (III.31.)  önk. rendelet
Tokaj Város Önkormányzat közigazgatási területén működő oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról
Részletek »

57. 2012. évi rendeletek jegyzéke
Részletek »

58. 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat 10/2016 zárszámadási rendelete
Részletek »      MÓDOSÍTÁS!

60. 8/2015. (V.1.) önk. rendelet
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Részletek »      MELLÉKLET!

61. 21/2015. (XII. 11.) önk. rendelet
Tokaj városképi védelméről
Részletek »

62. 1/2016. (II. 12.) önkormányzai rendeletet
Az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló rendelet
Részletek »      MÓDOSÍTÁS!

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Skip to content