Rendeletek

sorsz. Rendelet száma Rendelet címe
1. 1/1990.
(XI.21.)
A díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról Részletek »
2. 2/1990.
(XI. 21.)
A „Tokaj Városért” kitüntetés alapításáról szóló 2/1989. számú tanácsrendelet módosításáról, egységes szerkezetben Részletek »
3. 11/1991.
(XI.27.)
A városi címer és zászló használatáról Részletek »
4. 17/1996. (XII.30.) Az építészeti értékek helyi védelméről Részletek »
5. 19/1996. (XII.30.) A közterület-felügyeletről Részletek »
6. 20/1997. (XII.01.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Részletek »
7. 10/1998. (VI. 8.) A mezei őrszolgálat létesítéséről Részletek »
8. 9/2001 (IV. 18.) Tokaj Város kötelező közművelődési önkormányzati feladatairól Részletek »
9. 11/2001. (V. 24.) Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Részletek »
10. 5/2002 (II.14.) A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről Részletek »
11. 14/2004. (VII.7.) A környezetvédelmi alap létrehozásáról Részletek »
12. 10/2005. (VI.1.) A vásár- és piactartásról Részletek »
13. 11/2005. (VI.1.) A Tokaj, illetve a tokaji név használatáról Részletek »
14. 4/2008. (III.20.) A helyi parkolás szabályozásáról és a telken belüli személygépkocsi elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról Részletek »
15. 9/2012. (VI.29.) Gyémánt Diploma Díj alapításáról Részletek »
16. 5/2013. (IV.19.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Részletek »
17. 7/2013. (IX.27.) A filmforgatási célú közterület használatról Részletek »
18. 9/2013.(XII. 13.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Részletek »
19. 5 /2014. (XI.28.) Az önkormányzati képviselők, az állandó bizottságok tagjai tiszteletdíjáról Részletek »
20. 7/2014. (XII.12.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Részletek »
21. 1/2015. (I. 30.) Az államháztartáson kívüli támogatás átadására vonatkozó rendelkezésekről Részletek »
22. 4/2015. (II  13.) A szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Részletek »
23. 6/2015. (II. 13.) Az első lakáshoz jutók támogatásáról Részletek »
24. 15/2015. (IX. 24.) A helyi adókról Részletek »
25. 16/2015. (IX. 24.) A talajterhelési díjról Részletek »
26. 17/2015. (IX. 24.) A szociális célú tüzelőanyag juttatásáról Részletek »
27. 20/2015. (XII.11.) A közterület-használat rendjének szabályozásáról Részletek »
28. 6/2016 (IV.1.) A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról Részletek »
29. 8/2016. (III.31.) Tokaj Város Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról Részletek »
30. 13/2016.(VIII. 5.) A sportolók ösztöndíjáról Részletek»
31. 18/2016. (XI. 24.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Részletek »
32. 21/2016. (XII.9.)  A „Tokaj Város Kultúrájáért” Díj alapításáról Részletek»
33. 1/2017. (III.3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Részletek »

Eredeti

Módosított

Módosított

34. 3/2017. (III. 31.) A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Részletek »
35.  8/2017. (V. 26.)  A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Részletek »

Melléklet

 

36. 9/2017. (V. 26.) A Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások,  helyiségek bérletéről  és elidegenítéséről Részletek »
37. 13/2017. (IX. 1.) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól Részletek»
 38.  14/2017. (IX. 1.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Részletek »
39.

18/2017. (XII. 1.)

Tokaj Város Helyi Építési Szabályzatáról Részletek »
40. 20/2017. (XII. 15.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Részletek »
41.

21/2017. (XII.28.)

 

A településkép védelméről Részletek» 
42.

22/2017. (XII. 28.) 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről Részletek»
43.  1/2018. (II. 9) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Részletek»

Melléklet

44.  2/2018. (II. 9.)  A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről Részletek»
45. 4/2018.
(IV.26.)
 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  Részletek»
46. 5/2018. (IV.26.) Esély otthon – „TOKAJ, NÁLUNK JÓ”” ösztönző támogatásairól  Részletek» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!