Rendeletek

1. 1/1990. (XI.21.) A díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról. Részletek »
2.  2/1990. (XI.21.) A “Tokaj Városért” kitüntetés alapításáról Részletek »
3. 11/1991. (XI.27.) A városi címer és zászló használatáról Részletek »
4. 8/1994. (IV.20.) A személyi tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Részletek »
5. 17/1996. (XII.30.) Az építészeti értékek helyi védelméről Részletek »
6. 19/1996. (XII.30.) A közterület-felügyeletről Részletek »
7. 20/1997. (XII.01.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Részletek »
8. 5/1998. (III.17.) A növények telepítési távolságáról Részletek »
9. 10/1998. (VI. 8.) A mezei őrszolgálat létesítéséről Részletek »
10. 16/1998. (IX. 29.) Az adósságkezelés címén nyújtható szociális támogatásokról Részletek »
11. 7/1999. (VI.23.) Az ár- és belvíz által a személyi tulajdonú lakóépületekben okozott károk enyhítéséről Részletek »
12. 9/2001. (IV.18) Tokaj Város kötelező közművelődési önkormányzati feladatairól Részletek »
13. 11/2001. (V. 24.) Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Részletek »
14. 15/2001. (VIlI.29.) A parlagfű irtásáról Részletek »
15. 11/2002. (III.27.) Az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Részletek »
16. 5/2002. (II.14.) A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről Részletek »
17. 12/2003. (VIII.27.) A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról Részletek »
18. 14/2004. (VII.7.) Környezetvédelmi alap létrehozásáról Részletek »
19. 10/2005. (VI.1.) A vásár- és piactartásról Részletek »
20. 11/2005. (VI.1.) A Tokaj, illetve a tokaji név használatáról Részletek »
21. 11/2006. (III.29.) A települési lakóingatlan fajták átlagértékeiről a luxusadó megállapításához Részletek »
22. 15/2007. (IX.26.) Tokaj Város Önkormányzat 2005-2010 évekre vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotása Részletek »
23. 4/2008. (III.20.) A helyi parkolás szabályozásáról és a telken belüli személygépkocsi elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról Részletek »
24. 9/2008. (IV.17.) A Világörökségi Tervtanács előzetes véleményezéséhez kötött építési tevékenységekről Részletek »
 25. 1/2011. (II.03.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Részletek »
26. 6/2012. (VI.1.) a Tokaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Részletek »
27. 9/2012. (VI.29.) A Gyémánt Diploma Díj alapításáról Részletek »
28. 11/2012. (IX.28.) A köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezmények feltételeiről Részletek »
29. 5/2013. (IV.19.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Részletek »
30. 7/2013. (IX.27.) A filmforgatási célú közterület használatról Részletek »
31. 8/2013. (XII. 13.) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet Részletek »
32. 9/2013. (XII. 13.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Részletek »
33. 5/2014. (XI.28.) Önkormányzati rendelet a az önkormányzati képviselők, az állandó bizottságok tagjai tiszteletdíjáról Részletek »
34. 7/2014. (XII.12.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet Részletek »
35. 1/2015. (I. 30.) Az államháztartáson kívüli támogatás átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló rendelet Részletek »
36. 3/2015. (II.13.) Az Önkormányzat 10/2016 zárszámadási rendelete Részletek »

MÓDOSÍTÁS!

37. 4./2015. (II. 13.) A szociális ellátási formákról és támogatásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Részletek »
38. 5/2015. (II.13.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Részletek »
39. 6/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról Részletek »
40. 15/2015. (IX. 24.) A helyi adókról Részletek »
41. 16/2015. (IX. 24.) A talajterhelési díj szabályairól Részletek »
42. 17/2015. (IX. 24.) Önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról Részletek »
43. 20/2015. (XII. 11.) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Részletek »
44. 21/2015. (XII. 11.) Tokaj városképi védelméről Részletek »
45. 1/2016. (II. 12.) Az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló rendelet Részletek »

MÓDOSÍTÁS!

46. 6/2016 (IV.1.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Részletek »
47. 8/2016. (III.31.) Tokaj Város Önkormányzat közigazgatási területén működő oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról Részletek »
48. 13/2016. A sportolói ösztöndíjról szóló rendelet Részletek »
49. 18/2016. (XI. 24.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Részletek »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!