LOGÓPÁLYÁZAT: TOKAJ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2023

Nyilvános pályázat a „Tokaj Városa és a Borvidék – Európa Kulturális Fővárosa 2023” logójának megtervezésére.

Tokaj Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Tokaj Városa és a Borvidék – Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím logójának megtervezésére.

A pályázat tárgya: Logótervezés „Tokaj Városa és a Borvidék – Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatához.
A logó „Tokaj Városa és a Borvidék – Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatának arculatában, kampányaiban, online felületein és rendezvényein és minden tevékenységében meg fog jelenni.
A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
– kifejezi Tokaj városának és az egész borvidéknek karakterét, jellegét, hangsúlyozva a borvidék egységét és összefogását, sokszínűségét és egyediségét
– Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címmel járó elvárások figyelembe vétele
– igazodás Európa kulturális értékeihez, irányvonalaihoz a térségi kultúra sajátosságait figyelembe véve
– letisztult és látványos forma, egyedi megjelenés
– magas minőségű kivitelezés

A feliratnak a logó használatakor (minimum 30 mm x 30 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie, a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen. A logo a város 2023-as EKF pályázatában, valamint annak nyertessége esetén a programsorozat eseményein, illetve a hozzá kapcsolódó termékeken is megjelenik.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei:
– Nevezési díj nincs.
– Egy pályázó több (maximum 5 db) pályamunkával nevezhet.
– A pályázat egyfordulós.
– A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
– A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat és kártérítést köteles fizetni.
– A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
– A pályázat kiírója a pályázatra beküldött logótervek felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
– A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
– A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
– A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
– a logó (színes és egyszín mutációja) rövid magyarázó leírás (ha a pályázó szükségesnek ítéli meg)
– a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
– a logó minimális használható mérete: 30×30 mm
– a logót a pályázó jpg, vagy pdf formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.
– A logó látványterve névjegykártya mintán, levélpapíron.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. 12 óra

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az onkormanyzat@tokaj.hu email címre.

A levél tárgya: Logótervezés – Tokaj Városa és a Borvidék Európa Kulturális Fővárosa
A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg, vagy pdf. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.
Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:
– amelyet határidőn túl nyújtottak be
– amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
– amely nem valós adatokat tartalmaz
– amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA:
A nyertes pályázó díjazása: 100.000.- Ft, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A pályázat elbírálása
Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A zsűri pontszámai 1-50 pont közöttiek. A zsűri által 40 pont felettinek értékelt, logókat nyílt szavazásra bocsátjuk a Tokaj EKF pályázata Facebook oldalán 30 napon keresztül. A három legtöbb szavazatot kapó munka közül választja ki a Zsűri a győztest.
A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen.

Eredményhirdetés: a nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése után. A pályázat végeredménye a Tokaj Város Önkormányzata által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.
A zsűri tagjai a Tokaj Európa Kulturális Fővárosa projekt menedzsmentje.

További információk: A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az onkormanyzat@tokaj.hu e-mail címen tehetik fel.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Skip to content