Közlemények

3. oldal

LAKOSSÁGI FÓRUM - Tokaj Város Településrendezési eszközei módosításának véleményezése

2018. december 18.  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §, valamint a  42/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Tokaj Város Önkormányzatának Településrendezési eszközei 1. számú módosításának tervezete, valamint a tokaji 39/1-42 hrsz-ú tömbnek  állami főépítészi eljárásban történő módosításának tervezete.

Tájékoztató

2018. december 10.  
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokaj Város Képviselő - Testülete döntése alapján karácsonyi csomagot ajándékoz a 62. életévet betöltött, életvitelszerűen Tokajban élő lakosoknak.
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!