Adatvédelmi tájékoztató

A Tokaj.hu Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli a felhasználók személyes adatait. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a személyes adatait.

Az adatkezelő
Cégnév: Tokaj.hu Kft.
Székhely címe: 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.
Cég fióktelepe: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70.

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: felhasználók

A kezelt adatok köre: felhasználók által a feliratkozás és az ajánlatkérés során megadott adatok: név, email cím

Az adatgyűjtés célja: hírlevélküldés, ajánlatadás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Tokaj.hu Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a leiratkozási kérelemig megőrizendőek vagy az ajánlat elküldése után X napig tárolva vannak.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban ajánlatkérést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az ajánlatkérésről kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!